ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

یک زوج آمریکایی در سال ۲۰۰۷ خانه ‌ای زیبا در میسوری که  زمین گلف نیز داشت را خریداری کردند؛ غافل از اینکه این خانه بیش از ۶۰۰۰ عنکبوت دارد.

زوج آمریکایی از صاحبخانه قبلی به دلیل کتمان این موضوع شکایت کردند و بعد از هفت سال برای از بین بردن این عنکبوت‌ها که سمی هستند و نیش خطرناکی دارند، اقدام کرده‌اند.

6000 عنکبوت در خانه یک زوج آمریکایی

 

6000 عنکبوت در خانه یک زوج آمریکایی

 

6000 عنکبوت در خانه یک زوج آمریکایی

 

میزان

منبع : tabnakbato.ir

مجله