ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ما با دیدن فیلم‌ها چیزهای به درد‌بخور زیادی را یاد می‌گیریم؛ مثل این‌که چطور به دشمن تیراندازی کرده یا چطور با یک سفینه فضایی از میان کمربند سیارکی پرواز کنیم!

 
اما باید گفت که در بسیاری از مواقع این صفحه‌ بزرگ ما را گمراه کرده و با گذشت زمان باعث ایجاد تصورات اشتباه زیادی می‌شود که در‌واقع در ما شکل گرفته‌اند و هنوز آن‌ها را باور داریم.

در ادامه مطلب ۱۱ تصور نادرستی که توسط فیلم‌ها ایجاد شده اند را برای شما آورده‌ایم:

 
11 تصور اشتباهی که توسط فیلمها در تماشاگران ایجاد شده است 
 
11 تصور اشتباهی که توسط فیلمها در تماشاگران ایجاد شده است 
 
11 تصور اشتباهی که توسط فیلمها در تماشاگران ایجاد شده است 
 
11 تصور اشتباهی که توسط فیلمها در تماشاگران ایجاد شده است 
 
11 تصور اشتباهی که توسط فیلمها در تماشاگران ایجاد شده است 
 
11 تصور اشتباهی که توسط فیلمها در تماشاگران ایجاد شده است 
 
11 تصور اشتباهی که توسط فیلمها در تماشاگران ایجاد شده است 
 
11 تصور اشتباهی که توسط فیلمها در تماشاگران ایجاد شده است 
 
11 تصور اشتباهی که توسط فیلمها در تماشاگران ایجاد شده است 
 
11 تصور اشتباهی که توسط فیلمها در تماشاگران ایجاد شده است 
 

11 تصور اشتباهی که توسط فیلمها در تماشاگران ایجاد شده است 

ویدو آل

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,