ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

وبسایت رسمی برنامه نود – با گذشت شش ماه از مرگ اسطوره جاودانه فوتبال هلند و جهان، فرزندش همچنان از تأثیرگذاری و خدمات ماندگار پدرش فقیدش در فوتبال جهان می گوید.

به گزارش وب سایت نود، یوردی پسر یوهان کرویف فقید که همیشه زیر نام پدرش قرار داشت، دوران حرفه ای قابل توجهی نداشت و بازیکن متوسطی شناخته می شد.

یوردی این روزها که حدود شش ماه از مرگ پدرش می گذرد، همچنان از خدمات پدرش می گوید و گستره تأثیرگذاری این خدمات را جهانی می داند. یوردی در گفتگو با خبرنگار فوتبال نشریه نیویورک تایمز ارزش خدمات یوهان کرویف بزرگ را اینگونه توصیف کرد:

او بخشی از زندگی یک درصد از مردم جهان بود که همیشه از او یاد خواهند کرد و نام او را زنده نگه خواهند داشت. و من به عنوان پسر این اسطوره سالها قبل متوجه شدم که خودم جزء گروه ۹۹ درصد هستم نه آن یک درصد. وقتی به سفر می روم بسیاری از مردم از تأسف شدید خود به خاطر درگذشت یوهان می گویند؛ برخی مردم برایم شرح می دهند که پدرم چه ارزش بالایی برای آنها داشته است. حتی برخی از افراد سالخورده ۶۵ یا ۷۰ ساله به خاطر از دست رفتن یوهان بسیار متأثر و احساساتی شدند.

فرزند ۴۲ ساله یوهان کرویف فقید در مورد نگرش و طرز تفکر خودش نسبت به فوتبال هم اینگونه توضیح داد:

من هم به طور ویژه و خاصی راه خودم را انتخاب کردم، البته در محیط های متفاوت و در سبک متفاوتی از فوتبال. پدرم همیشه یک گام جلوتر از دیگران بود، ذهن او هیچگاه متوقف نمی شد؛ درست فکر کرن و درست تصمیم گرفتن یکی از عادت های همیشگی او شده بود.

 

۲۰۸۱

مجله