ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 

به دنبال ثبت بالاترین درجه حرارت و در نتیجه ذوب شدن یخ‌های منطقه گرینلند، محققان به مدارک اولیه‌ای دست یافته‌اند که ذوب شدن یخ‌ها را در گرینلند به آثار قابل انتظار پدیده‌ای موسوم به «توسعه قطبی» ارتباط می‌دهد.

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند

 

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند

 

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند

 

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند

 

یخ های گرینلند در حال آب شدن هستند

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,