ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

وقتی اسم شکستگی و گچ گرفتن به گوشمان می خورد شاید هیچ وقت حتی تصورش را هم نکنیم که ممکن است این کار در ابعاد خیلی کوچک هم انجام بگیرد. ابعادی در حد شش تا هفت سانتی متر.
ولی شکستگی اندازه نمی شناسد، وقتی یک جانور کوچک هم بی احتیاطی کند ممکن است دست و پایش بشکند و صاحبش مجبور شود او را به دامپزشک برساند تا دست و پای دو سه سانتی متری او  را گچ بگیرند. جالب است که بیمه تمام هزینه این شکستگی را تقبل می کند.

 تصاویر زیر که از همین جنس گچ گرفتن ها هستند در فضای مجازی تحسین عده زیادی را در کمک به حیوانات برانگیخت.

کوچکترین دست و پای شکسته دنیا

کوچکترین دست و پای شکسته دنیا

کوچکترین دست و پای شکسته دنیا

کوچکترین دست و پای شکسته دنیا

کوچکترین دست و پای شکسته دنیا

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,