ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

خرید و فروش گوشت گراز چه حکمی دارد؟

اصطلاح حرام گوشت ، اصطلاحی است که در ادیان و مذاهب به کار برده می شود و به حیوانی گفته می شود که خوردن گوشت آن در آن دین یا مذهب حرام شمرده شود. این که چه حیواناتی حرام گوشت هستند بسته به ادیان و مذاهب گوناگون فرق می کند.

گوشت گراز حرام است و اگر همان خوک باشد نجس است و خرید و فروش آن جایز نیست.

گوشت گراز

گوشت گراز

منابع:

حضرت امام، توضیح المسائل (محشی – امام خمینی)؛ ج ۱، ص ۱۴۱

آیت الله سیستانی ، منهاج الصالحین ؛ ج ۱، ص ۱۴۷

آیت الله خامنه ای، أجوبهالاستفتاءات .

آیت الله تبریزی، استفتاءات جدید ؛ ج ۲، ص ۲۳۶

آیت الله بهجت، جامع المسائل ، ج ۴، ص ۷

گوشت گراز حلال است یا حرام؟

منبع : namnak.com

مجله