ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

خواهر الهام چرخنده در خصوص آخرین وضعیت او گفت: همچنان الهام چرخنده در بخش سی سی یو تحت مراقب است.وی تصریح کرد: دلیل وضعیت خواهرم حمله عصبی بسیار شدید بوده و با وجود اینکه سه روز از بستری بودن وی در بخش سی سی یو بیمارستان می گذرد همچنان فشار وی بالا است و باید همچنان تحت مراقب ای ویژه باشد.

خواهر الهام چرخنده افزود: برای تمام جامعه هنری متاسفم که بعد از چند روزی که خواهرم در بیمارستان بستری است ملاقاتش که نیامدند هیچ حتی یک تماس هم نگرفتند حالش را بپرسند و این فقط جای تاسف بسیار دارد.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت الهام به صورتی است که مشخص نیست تا چه زمانی باید تحت مراقبت باشد و به بخش منتقل شود.

میزان

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,