ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

در این دوران ساختمان سفارت ایران در واشنگتن متروکه باقی مانده است ولى دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته است.

 سفارت ایران در امریکا از سال ۱۹۸۰ تعطیل است.

سفارت ایران در آمریکا

 

سفارت ایران در آمریکا

 

سفارت ایران در آمریکا

 

سفارت ایران در آمریکا

 

منبع : tabnakbato.ir

مجله