ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

چگونه اشتباهات کودک را به او بقبولانیم؟!  برگزاری مراسم تشییع جنازه کریم اف رئیس جمهور ازبکستان در سمرقند مکان تولد وی در حال برگزار می‌باشد.
 
 
 

<!–

–>

#carousel928, #thumbs928 , #carousel_desc928 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper928 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper2928 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel928 span, #carousel928 img, #thumbs928 a, #thumbs928 img { display: block; float: left; } #carousel_desc928 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel928 span, #carousel928 a, #thumbs928 span, #thumbs928 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel928 img, #thumbs928 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel928 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc928 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper928 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs928 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs928 a:hover, #thumbs928 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } $(function() { $(‘#carousel928’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc928’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs928’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, infinite: false, auto: false, prev: ‘#prev’, next: ‘#next’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs928 a’).click(function() { $(‘#carousel928’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc928’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs928 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); });

 

 
مشرق

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,