ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 
 

به دلیل ازدحام بیش از حد مردم و ایجاد اختلال در امور کاری بیمارستان بین المللی تبریز ، عیادت از جواد خیابانی ممنوع شد.
 
گزارشگر مطرح فوتبال ممنوع الملاقات شد
 
خیابانی، گزارشگر و مجری مطرح رسانه ملی به دلیل عمل جراحی بر روی ستون فقرات خود، در بیمارستان بستری است.

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله