ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

هندوها در نپال در جریان برگزاری جشنواره داشین که بزرگترین جشنواره در نپال محسوب می شود اقدام به گردن زدن چند بز و گاو کردند.
 
 

منبع : tabnakbato.ir

مجله