ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

انتشار تصویری از گربه ملیکا که هم اکنون این گربه مادر بزرگ شده !!

گربه ای که فرزند ملیکا شریفی نیا شد

یه عکس خانوادگی
از زنبیل خانوم و بچه هاش
البته هنوز تو شکم مامانشونن
ول حضور قلمبه شون تو عکس معلومه
تا یک هفته دیگه مامان بزرگ میشم !!!
پ ن ، برای اون دسته از دوستان : بله زنبیل بچه  منه بچه هاش هم نوه های من هستن معذرت می خوام اگر برای کسی قابل درک نیست ولی من عاشق حیوانات هستم و بهشون اینجوری نگاه می کنم… و خیلی خوشحالم از باردار بودن زنبیل چون با اومدنشون تا چند ماه فقط از دستشون خواهم خندید و زندگیم با حضورشون رنگین تر میشه و دلم می خواد شادی این قدم های هنوز نرسیده رو با شما قسمت کنم.

گربه ای که فرزند ملیکا شریفی نیا شد

 

پارسینه

منبع : tabnakbato.ir

مجله