ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

گداهای واقعی، گداهای دروغین

  اخباراجتماعی,خبرهای   اجتماعی ,متکدیان

  «آیا می دانید که ۵۰ درصد متکدیان، نیازمند واقعی نیستند؟!»

این بنر را شهرداری تهران در برخی مناطق نصب کرده است تا به مردم هشدار دهد تحت تأثیر و فریب شیادان قرار نگیرند.

جدای این که می توان پرسید چرا به جای کلمه ساده و همه کس فهم و پارسی « گدا» اصرار دارند از واژه «متکدی» استفاده کنند می توان بر این نکات هم درنگ کرد:

– این که نصف گداها واقعا نیازمند نیستند به این معنی هم می تواند باشد که نصف آنان واقعا نیازمندند! در این صورت به نفع گداها نیست؟!

– خوب است شهرداری تهران مشخص کند از کجا باید بدانیم گدا واقعی است یا نه؟

– اگر شهرداری گداهای نیازمند را می شناسد چرا آنها را سامان نمی دهد و اگر نمی شناسد این «نصف» از کجا آمده است؟!

 

 اخبار اجتماعی –  عصر  ایران

منبع : بیتوته

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,