ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

کیف زنی دو زن در ۳۰ ثانیه

دو زن که به طرز ماهرانهای در کمتر از ۳۰ ثانیه، کیف زنان را در اتوبوس خالی میکردند ویا به سرقت می بردند، به زندان، شلاق و تبعید محکوم شدند.

منبع : بیتوته

مجله