ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 ایرباس ۳۱۹ در دسته بندی هواپیماهای باریک پیکر قرار می گیرد.این هواپیما قادر است تا ۱۴۰ مسافر را حمل کند.

عکس/ کوچکترین ایرباس فعال در ایران

ابعاد ایرباس ۳۱۹ به شرح زیر است :

طول بدنه ۳۳٫۸۴ متر
عرض بدنه ۳٫۹۵ متر
عرض داخل کابین : ۳٫۷۰ متر
ارتفاع بدنه : ۴٫۱۴ متر
ارتفاع از دم تا زمین : ۱۱٫۷۶ متر
فاصله دو سر بال : ۳۴٫۱۰ متر

عکس/ کوچکترین ایرباس فعال در ایران 

حداکثر وزن برخاست ایرباس ۳۱۹ در حدود ۷۵٫۵ تن است و این هواپیما قادر است حدود ۶ هزار کیلومتر را بدون توقف پرواز کند.

عکس/ کوچکترین ایرباس فعال در ایران

منبع: میزان

منبع : tabnakbato.ir

مجله