ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

کفپوش های رنگی که گیجتان می کند هنر نوارهای رنگی دنیای جدیدی از رنگ ها را به روی هنرمندان گشوده تا بتوانند با استفاده از آن به طور غیر مستقیم روش هایی برای منحرف کردن فضا، نور، ابعاد و ایجاد منظره های تحریف شده از اتاق ها و سطوح موجود بیابند.

این خطوط نواری انتهای اتاق ها را به هم متصل می کند، آن ها را با هم هم مرز می کند و یا فضا را به دور مرکز اتاق می گرداند. «جیم لامبی» با الگوهای تکراری فضا را در یک پرسپکتیو سه بعدی می پیچاند، طوری که گویی فضا به عمق می رود و کسانی که از آن عبور می کنند را می بلعد. این منظره مخصوصا در پله ها جالب توجه است، دایره های متحدالمرکز به دور ستون ها می تابند و سپس ساختار فضا را به سمت نقطه دیگری که یکدیگر را لمس کنند دنبال می کنند.
 

با هم نمونه هایی از این کفپوش ها را می بینیم؛
 

 
 

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,