ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ولی جهانی مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان، از کشف یک مخفی گاه زمینی در روستای میکال از توابع بخش دیلمان شهرستان سیاهکل خبر داد.

جهانی در این باره اظهار داشت: در بازدید اخیر از این سازه دستکند، راهروهایی که عمود بر هم در عمق ۱۰ تا ۱۲ متری زمین ایجاد شده، به طول ۱۵۰ متر مورد شناسایی قرار گرفت.

این مسئول با بیان اینکه طول این سازه، بیشتر از مقدار شناسایی شده در بررسی اخیر است افزود: به دلیل ریزش بخش ابتدایی و انتهایی آن امکان بررسی دیگر بخش‌ها در این مقطع از مطالعات امکان‌پذیر نیست و نیاز به آواربرداری بخش‌های فرو ریخته برای ادامه مطالعات دارد.

مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان تصریح کرد: برای ورود به محوطه یافت شده تنها راه موجود، در شیب تپه ماهوری مشرف به روستای میکال قرار گرفته که در اثر فرونشستن زمین نمایان شده، این ورودی به راهرویی به طول ۲۲ و عرض ۴ متر و با امتداد شرق به غرب راه دارد.

وی با بیان اینکه ارتفاع کف فعلی محوطه مذکور تا سقف در حدود ۳۲۰ سانتی‌متر است، خاطرنشان کرد: در ابتدای این ورودی راهرویی به قطر ۱۲۰ سانتی متر دیده می‌شود که با سیر نزولی خود احتمالاً به فضاهای زیرین این سازه راه می‌یابد.

جهانی افزود: این سازه دستکند در عمق زمین، در مجموع از ۵ راهروی اصلی که در منتهی‌الیه خود بر یکدیگر عمودند تشکیل شده و دو راهروی فرعی که یکی سیر نزولی و دیگری صعودی در طرفین راهروهای اصلی دیده می شود که عامدانه مسدود شده است.

این مسئول بیان داشت: در دیواره‌ها محل‌هایی برای قرار دادن پیه سوز و در سقف سازه هواکش‌هایی ایجاد شده که احتمالاً این بخش ها نیز پس از ترک این محل عامدانه مسدود شده‌اند.

جهانی با بیان اینکه در تمام بخش‌ها اثر دودزدگی بر روی سقف و دیوارها مشهود است، سقف را بشکل جناقی توصیف کرد و افزود: در حاشیه طول راهرو شیارهایی برای عبور آب ایجاد شده است.

%d8%af%db%8c%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86 

مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گیلان با اشاره به اینکه در سطح راهرو‌ها قطعات شکسته سفال مربوط به تمبوشه‌های سفالی برای انتقال آب پراکنده است؛ خاطرنشان نمود: بخشی از این سازه ها در زیر روستای فعلی میکال قرار دارد اما در دیگر بخش‌های این منطقه نیز موارد مشابه وجود دارد که برای درک آن‌ها و نحوه ارتباطشان با یکدیگر نیاز به مطالعات گسترده‌ای در این زمینه است.

وی از ادامه تحقیقات در حوزه این محوطه تاریخی خبر داد و اظهار داشت: کشف این مخفی گاه برگ زرینی در کارنامه باستان شناسی استان گیلان است.

 

لاهیج خبر

منبع : tabnakbato.ir

مجله