ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

کریمیان ، رئیس هیات نجات غریق مازندران گفت: منجیان قایقران ساعت ۱۴ امروز در عمق ۴۰ متری و ۱۶ کیلومتری داخل دریا یک جنازه کشف کردند.

وی افزود : جسد توسط منجیان قایقران تحویل سردخانه شهرستان بابلسر شد .

رئیس هیات نجات غریق مازندران گفت : جنازه برای شناسایی هویت به پزشک قانونی شهرستان بابلسرانتقال یافت.

کریمیان افزود: از رؤسای شهرستان ها اگر جنازه پیدا نشده دارند برای تشخیص هویت و شناسائی به شهرستان بابلسر مراجعه کنند .

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله