ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 جسد زن میانسالی که چند ماه قبل مفقود شده بود، در حوالی تهران کشف شد.

 اواسط خرداد سال جاری فرزندان زن میانسالی با مراجعه به شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران اعلام کردند که مادرشان پس از ترک خانه دیگر به منزل بازنگشته و تلاش برای یافتن وی نیز بی نتیجه بوده است.
پس از ثبت این شکایت، تیمی از مأموران اداره آگاهی تهران به دستور قاضی سهرابی برای یافتن زن میانسال دست به کار شدند اما اثری از این زن مفقود شده پیدا نشد.
تلاش برای یافتن زن مفقودی ادامه داشت تا اینکه اواسط شهریور سال جاری به خانواده زن مفقود شده اعلام شد جسد زن میانسالی که چندی قبل در اطراف تهران کشف شده همچنان در سردخانه پزشکی قانونی وجود دارد و تاکنون از طرف فردی شناسایی نشده است، پس از این فرزندان زن مفقود شده به سردخانه پزشکی قانونی مراجعه کردند اما با توجه به اینکه جسد قابل شناسایی نبود، آنها اعلام کردند این جسد متعلق به فرد دیگری است، اما یکی از فرزندان زن مفقود شده اصرار داشت که جسد متعلق به مادرش است.
پس از این بازپرس جنایی تهران دستور داد که از جسد کشف شده و فرزندان زن مفقودی آزمایش DNA گرفته شود، سرانجام چند روز قبل جواب آزمایش DNA به دادسرای امور جنایی ارسال و مشخص شد که جسد کشف شده متعلق به همان زن مفقود شده است.
با به دست آمدن این اطلاعات قاضی سهرابی دستور بررسی بیشتر جسد زن میانسال برای تعیین علت دقیق مرگ را صادر کرد و تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه دارد.

 

تسنیم

منبع : tabnakbato.ir

مجله