ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

جسد مردی ۵۴ ساله پس از گذشت یکسال از زمان مرگش ، توسط ماموران سازمان آتش نشانی دزفول کشف شد.  
 

 کشف جسدی در دزفول پس از یک سال

کشف جسدی در دزفول پس از یک سال

 

کشف جسدی در دزفول پس از یک سال
 
سرزه

منبع : tabnakbato.ir

مجله