ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

در حالی که یک هفته از برگزاری جشن برترین های سازمان لیگ می گذرد، چک حامی مالی این جشن برگشت خورد و مسئولان این شرکت حتی از پرداخت پول شام جشن برترین ها ناتوان ماندند.

گویا مسئولان سازمان لیگ و شرکت حامی جشن برترین ها به توافق رسیده بودند تا این شرکت در لیگ شانزدهم حمایت از تبلیغات محیطی سازمان لیگ را به عهده گیرد اما پس از انتخاب شرکتی دیگر در لیگ شانزدهم، توافق طرفین به هم خورد و با توجه به این که تبلیغات شرکت حامی جشن برترین ها در مراسم به نمایش در آمده بود، مسئولان سازمان لیگ هم پیگیر مطالبات خود شدند و چک این شرکت را برگشت زدند.

چک شام جشن برترین های فوتبال برگشت خورد

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,