ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

مهدی مهدوی ،سید محمد موسوی و میلاد عبادی پور وشهرام محممودی از ایران به ترتیب بهترین پاسور،بهترین مدافع ،بهترین دریافت کننده وارزشمند ترین بازیکن شدند و همچنین ایکوگا کویشیرو از ژاپن بهترین لیبرو و گروزه بهترین پشت خط زن این دوره از مسابقات شناخته شدند.

منبع: تسنیم 

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,