ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

چقدر به هم شبیه اند! / تصاویر

در دنیای ژنتیک به عنوان یکی از شاخه های اصلی زیست شناسی اتفاقات جالبی روی می دهد که گاه دانشمندان این رشته را مدتها درگیر کشف علت اصلی می کند.

به گزارش “توریسم ” حیواناتی هم وجود دارند که بوجود آمدن آنها از یک مادر امکان ناپذیر است اما شباهت فوق العاده زیادی با هم دارند.

این شباهت به طوری است که انگار آنها با هم خواهر یا برادرند و با کمک فضای مجازی در مجموعه ای می توانید آنها را ببینید.

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,حیوانات

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,حیوانات

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,حیوانات

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,حیوانات

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,حیوانات

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,حیوانات

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,حیوانات

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,حیوانات

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,حیوانات

 

 

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,