ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

ابوذر شاهدی فرمانده ارشد حوزه دو آتش نشانی شیراز گفت: خانواده پسر ۱۱ ماهه ساعت ۹ و ۵۱ دقیقه صبح امروز، به ایستگاه سه آتش نشانی شیراز به صورت حضوری مراجعه کردند.  

وی با بیان اینکه دست کودک این خانواده در چرخ گوشت غیر استاندارد گیر کرده بود ادامه داد: تیم امدادی بلافاصله با هماهنگی های انجام شده کودک را به بیمارستان نمازی انتقال داده و عملیات امداد بر روی دست کودک را انجام دادند. 

ابوذر شاهدی اظهار کرد: این حادثه به علت بی احتیاطی و استاندارد نبودن چرخ گوشت، اتفاق افتاده بود. 
وی ادامه داد: در این حادثه دو انگشت دست چپ کودک قطع شد. 

شاهدی بیان کرد: این عملیات امدادی در ساعت ۱۱ و ۲۹ دقیقه به پایان رسید.

 

چرخ گوشت دست نوزاد را بلعید

 

چرخ گوشت دست نوزاد را بلعید

 

چرخ گوشت دست نوزاد را بلعید

 

 

چرخ گوشت دست نوزاد را بلعید

 

چرخ گوشت دست نوزاد را بلعید

 

چرخ گوشت دست نوزاد را بلعید

 

 

چرخ گوشت دست نوزاد را بلعید

 

چرخ گوشت دست نوزاد را بلعید

 

چرخ گوشت دست نوزاد را بلعید

منبع : tabnakbato.ir

مجله