ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

آریا پرمانای ۱۰ ساله از اندونزی با رژیمی که مادرش تهیه دیده بود، توانست وزن حدود ۲۰۰ کیلویی خود را کاهش دهد.

شدت چاقی این کودک آنقدر زیاد بود که تمام روز خود را درازکشیده سپری می کرد و نه قادر بود راه برود، نه قادر بود بنشیند یا بازی کند و همین مسئله او را از تحصیل بازداشته بود.
حال آریا غذای سالم می خورد، هر چندساعت یکبار حدود شش دقیقه پیاده روی می کند و هر روز شنا می کند.

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,