ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به گزارش گروه حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس، پیکر مطهر ۲۱ شهید دوران دفاع مقدس از ۱۰ استان کشور شناسایی شد. اسامی شهدا به تفکیک هر استان به شرح زیر است:

استان کرمانشاه
شهید مسعود سلیمی، فرزند شریف، متولد ۴۳ ، اعزامی از استان کرمانشاه که در تک دشمن ۶۷ و در منطقه عملیاتی زبیدات به شهادت رسیدند.

استان فارس

شهید اسماعیل دست بسته، فرزند حسین، متولد ۴۸، اعزامی از استان فارس که در عملیات کربلای ۴ و در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسیدند.
شهید محمد رشیدی، فرزند اسماعیل، متولد ۴۳ ، اعزامی از استان فارس که در عملیات رمضان و در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسیدند.

استان اردبیل

شهید ستار احمدی، فرزند احمد، متولد ۴۶ ، اعزامی از استان اردبیل که در درگیری و در منطقه عملیاتی زبیدات به شهادت رسیدند.

استان اصفهان

شهید عبدالله قانع زاده، فرزند علی اکبر، متولد ۴۶، اعزامی از استان اصفهان که در عملیات والفجر۱ و در منطقه عملیاتی فکه به شهادت رسیدند.
شهید احمدرضا شریفیان، فرزند حسنعلی، متولد ۴۷، اعزامی از استان اصفهان که در عملیات والفجر۱ و در منطقه عملیاتی فکه به شهادت رسیدند.
شهید غلامعلی رضایی کوجانی، فرزند حاج بابا، متولد ۳۰، اعزامی از استان اصفهان که در عملیات محرم و در قبرستان الرمادی۱۵۱ (عین خوش) به شهادت رسیدند.
شهید علی ذراتی، فرزند رضا، متولد ۴۰ ، اعزامی از استان اصفهان ( کاشان) که در عملیات والفجر ۱ و در منطقه عملیاتی فکه به شهادت رسیدند.

استان گلستان

شهید محمود شهرکی، فرزند احمد، متولد ۴۹، اعزامی از استان گلستان (مینودشت) که در تک دشمن ۶۷ و در منطقه عملیاتی الرمادی ۳۴ (فکه) به شهادت رسیدند.

استان خوزستان

شهید عبدالغفور کاظمی بره بیچاست، فرزند ملکی، متولد ۳۳، اعزامی از استان خوزستان که در درگیری در قبرستان الکرخ۳۱ (محور شوش دزفول) به شهادت رسیدند.

استان همدان

شهید جمشید طهماسبی، فرزند ملک میرزا، متولد ۴۲، اعزامی از استان همدان که در عملیات عاشورا میمک در شیار نی خزر به شهادت رسیدند.
شهید قوام کیانی، فرزند مراد، متولد ۴۲، اعزامی از استان همدان که در عملیات رمضان و در قبرستان الکرخ۲۸۹(شلمچه) به شهادت رسیدند.
شهید احمد روستائی، فرزند کاظم، متولد ۴۲، اعزامی از استان همدان که در عملیات مطلع فجر و در قبرستان الکرخ۹۰(گیلانغرب) به شهادت رسیدند.

استان خراسان رضوی

شهید علی اکبر کرمانی، فرزند حسین، متولد ۴۶، اعزامی از استان خراسان رضوی که در عملیات والفجر۸ و در قبرستان الکرخ ۲۱۹( فاو) به شهادت رسیدند.
شهید سید مرتضی طباطبایی، فرزند سید احمد، متولد ۴۸، اعزامی از استان خراسان رضوی که در عملیات خیبر و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیدند.
شهید حسن آزادی، فرزند محمدابراهیم، متولد ۳۴، اعزامی از استان خراسان رضوی که در عملیات خیبر و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیدند.
شهید ابوالفضل روشنک، فرزند محمدرضا، متولد ۴۲، اعزامی از استان خراسان رضوی که در عملیات خیبر و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیدند.
شهید نجیب الله معصومی، فرزند گل محمد، متولد ۱۸، اعزامی از استان خراسان رضوی که در عملیات خیبر و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیدند.

استان مازندران

شهید رمضان موسی نژاد گل چالی، فرزند سید جلیل، متولد ۳۹، اعزامی از استان مازندران که در درگیری و در قبرستان الرمادی۲۴(خرمال) به شهادت رسیدند.
شهید محمد تقی رسولیان شیادهی، فرزند رمضانعلی، متولد ۴۵ ، اعزامی از استان مازندران که در عملیات والفجر۶ و در قبرستان الکرخ ۶۷ (چیلات دهلران) به شهادت رسیدند.

استان تهران

شهید قربان ناظری، فرزند سید فتحعلی، متولد ۴۶ ، اعزامی از استان تهران که در عملیات خیبر و در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیدند.

انتهای پیام/ب

منبع : farsnews.com

مجله