ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

براساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، روزهای شنبه و یکشنبه با شمالی شدن جریان ها روی دریای خزر از دمای هوا در نوارشمالی کاسته و در برخی مناطق سواحل دریای خزر، شمال غرب و ارتفاعات البرز ابرناکی بارش باران و در بعضی ساعات رعد وبرق و وزش باد پیش بینی می شود.

روز دوشنبه بارش به استانهای واقع در شرق سواحل دریای خزر و شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی محدود خواهد شد.
 
طی دو روز آینده تشکیل توده گرد وخاک درکشور عراق وانتقال آن به مناطق غرب و جنوب غرب کشور دور از انتظار نمی باشد که سبب کاهش دید افقی وکیفیت هوادراستان های ایلام، خوزستان و بتدریج بوشهر خواهد شد.
روز شنبه در برخی مناطق شرق کشور بویژه درزابل وزش باد شدید پیش بینی می شود که گاهی با گرد وخاک همراه خواهد بود همچنین افزایش سرعت وزش باد شرقی سبب کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق جنوب سمنان، قم، مرکزی، جنوب تهران و شمال اصفهان می شود.
بعد از ظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه درجنوب سیستان وبلوچستان، شمال هرمزگان و شرق فارس افزایش ابر و رگبار پراکنده باران گاهی بارعد وبرق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود.
سه روز آینده شرق دریای عمان مواج خواهد بود.

استان ها

پیش بینی وضعیت آب و هوا

اراک

صاف دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

اردبیل

نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و رگبارورعدوبرق و مه صبحگاهی

ارومیه

صاف در بعضی ساعات افزایش ابر گاهی وزش باد

اصفهان

صاف در بعضی ساعات وزش باد

اهواز

صاف در بعضی ساعات وزش بادشدید و غبارآلود

ایلام

صاف در بعضی ساعات وزش بادشدید و غبارآلود

بجنورد

صاف در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد

بندرعباس

صاف و غبارمحلی دربعدازظهر وزش باد

بوشهر

صاف گاهی وزش باد دربعدازظهر غبارآلود

بیرجند

صاف گاهی وزش بادشدید

تبریز

صاف در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد و رگبارورعدوبرق

تهران

کمی ابری دربعدازظهر وزش بادشدید و افزایش ابر

خرم آباد

صاف دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش بادشدید

رشت

نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و بارش باران و وزش باد

زاهدان

صاف در بعضی ساعات وزش بادشدید و بادوگردوخاک

زنجان

کمی ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و رگبار باران واحتمال رعدوبرق و وزش باد

ساری

نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و بارش باران و وزش باد

سمنان

صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش بادشدید

سنندج

صاف دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

شهر کرد

صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش بادشدید

شیراز

صاف گاهی وزش باد

قزوین

کمی ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و رگبار باران واحتمال رعدوبرق و وزش باد

قم

صاف در بعضی ساعات وزش بادشدید واحتمال بادوگردوخاک

کرج

کمی ابری دربعدازظهر وزش بادشدید و افزایش ابر

کرمان

صاف گاهی وزش باد دربعدازظهر افزایش ابر

کرمانشاه

صاف در بعضی ساعات وزش بادشدید واحتمال بادوگردوخاک

گرگان

کمی ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و بارش باران و وزش باد

مشهد

کمی ابری گاهی وزش بادشدید

همدان

صاف دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

یاسوج

صاف گاهی وزش باد دربعدازظهر غبارآلود

یزد

صاف گاهی وزش بادشدید

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,