ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

 مردی همسرش را با ارمغان زندگی بهتر به شارجه می آورد، اما سپس از وی می خواهد به عنوان روسپی به منظور تامین هزینه های زندگی فعالیت کند. وی شرط ادامه زندگی را انجام این کار قرار داده بود که زن مجبور به تن فروشی می شود.
 
این مرد به اتهام فحشا در دادگاه شارجه محاکمه می شود. این زوج که مشخص نشده اصالتا اهل کجا هستند ۵ ماه بعد از ازدواج به شارجه مهاجرت می کنند. مرد طبق اظهارات دادستانی با اتهامات سواستفاده از همسرش، اجبار به تن فروشی و فحشا روبروست. قربانی در دادگاه از داستان کثیف زندگی اش پرده برداشت و اذعان داشته بعد از گذشت ۵ ماه از ازدواج شان با پیشنهاد شوم همسرش برای ادامه زندگی مواجه شده است. 
برنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,