ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

یک رهگذر اهل استرالیای جنوبی گربه‌ای را از آب‌های خروشان بیرون کشیده است که مرده بود در صورتیکه این گربه در یک کوله پشتی جا داده شده بود.

 
قاتل گربه‌ها چگونه آن‌ها را می‌کشد؟ +تصاویر
 
قاتل گربه‌ها چگونه آن‌ها را می‌کشد؟ +تصاویر
 
این رهگذر که نامی از او برده نشده است به نیروهای پلیس گفته است که در هنگامی که از کنار رودخانه رد می‌شد، صداهای بلند گربه را می‌َشنید که در یک کوله پشتی بود اما زمانی که به او رسیده بود جان خود را از دست داده بود.
 
قاتل گربه‌ها چگونه آن‌ها را می‌کشد؟ +تصاویر
 
قاتل گربه‌ها چگونه آن‌ها را می‌کشد؟ +تصاویر
 
نیروهای پلیس عکس‌های دلخراش این گربه که صاحب هم داشته است را با وسایلی که با او بود ، منتشر کرده‌اند تا شخصی را که مسئول این ظلم در حق حیوانات است را پیدا کنند.

منبع : tabnakbato.ir

مجله