ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

رسیدگی به این پرونده از هشتم آذرماه سال ۹۳ به دنبال تماس یک مرد جوان با اداره اگاهی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

مرد هراسان به ماموران پلیس گفت: دوست صمیمی ام میلاد ۲۸ساله که دانشجو است نمیه شب با من تماس گرفت و مرا به خانه پدرش اش دعوت کرد. وقتی به آنجا رفتم با جنازه های خونین پدر،مادر و پدربزرگ میلاد روبه رو شدم. میلا می گفت آنها را با چاقو کشته و حالا برای حمل جنازه ها نیاز به کمک دارد.

به دنبال تماس این مرد ماموران به خانه مورد نظر در خیابان کوهسار رفتند و میلاد را بازداشت کردند.این پسر در بازجویی ها گفت: پدر و مادرم با من اختلاف داشتند و من از این وضع خسته شده بودم به همین خاطر چندین قرص خواب آور در آبمیوه ریختم و پاکت آبمیوه مسموم را در یخچال گذاشتم و خانه را ترک کردم.

نیمه شب وقتی بازگشتم همگی آنها بیهوش شده بودند. چاقوی آشپزخانه را به دست گرفتم و اول مادر،سپس پدربزرگ و بعد پدرم را سر بریدم. من جنازه پدرم را در صندوق عقب ماشین گذاشتم تا آن را در جایی مناسب آتش بزنم اما برای حمل جنازه های مادر و پدربزرگم از دوستم کمک خواستم اما او پلیس را خبر کرد.

این پسر در مرحله دیگری از بازجویی ها ادعا کرد تحت تاثیر مصرف شیشه دست به این جنایت زده است.وی در حالی به بازسازی صحنه جرم پرداخت که تنها خواهر ش و دایی هایش که اولیای دم هستند برای او حکم قصاص خواستند.

قرار بود میلاد روز سه شنبه ۱۹ مرداد ۹۵ در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمد باقر قربان زاده و با حضور دو قاضی مستشار محاکمه شود اما این جلسه به خاطر غیبت اولیا دم به روزهای آینده موکول شد.

پسری که در اقدامی هولناک سر از بدن اعضای خانواده اش جدا کرد

اقدام هولناک پسر جوان

پسری که در اقدامی هولناک سر از بدن اعضای خانواده اش جدا کرد

بازسازی صحنه جرم پسرجوان

پسری که در اقدامی هولناک سر از بدن اعضای خانواده اش جدا کرد

اقدام هولناک پسر جوان با خانواده اش

پسری که در اقدامی هولناک سر از بدن اعضای خانواده اش جدا کرد

بازسازی صحنه جرم

رکنا

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,