ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

پرش معلول ایرانی از ارتفاع ۱۳هزار پایی

اولین فرد معلول در جهان که ایرانی می باشد به نام سعید ضروری توانست با کمک یک استاد پرش در هفته گذشته  پرش از ارتفاع ۱۳ هزارپایی را تجربه کند .به عنوان اولین معلول دراین کار توانست نام خود را به ثبت برساند.

پرش معلوم ایرانی

رکورد شکنی معلول ایرانی در پرش معلولین

پرش سعید ضروری معلول ایرانی از ارتفاع ۱۳ هزارپایی

پرش معلول ایرانی از ارتفاع ۱۳ هزار پایی + تصاویر

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,