ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

جزیره “الیس” در ایالات متحده آمریکا در خلیج بالای نیویورک یکی از مناطق مهم تاریخ امریکا به شمال می‌رود چرا که از همینجا بیش از ۱۲ میلیون مهاجر بین سال‌های ۱۸۹۲ تا ۱۹۳۴ وارد امریکا شدند.  

 
مورخان معتقداند بیش از ۴۰ درصد از امریکایی‌ها اگر به دنبال اصل و نسب خود بگردند سر از جزیره “الیس” در خواهند آورد چرا که در سال ۱۸۹۲ میلادی، میلیون ها مهاجری که برای زندگی عازم این قاره می شدند می بایست از این نقطه وارد امریکا می شدند. گفته می شود بیش از ۱۲ میلیون مهاجر از همین طریق وارد امریکا شدند.

گرچه امریکا در ابتدا دروازه های این جزیره را به روی همه مهاجران گشوده بود اما با وقوع جنگ جهانی اول ملاحظات نژادی برای صدور مجوز ورود به امریکا وضع شد و بسیاری با برچسب “رادیکال بیگانه” به دلیل تابعیت کشوری خاص یا نداشتن توان جسمی، بی سوادی، معلولیت و بیماری نتوانستند از دروازه “الیس” عبور کنند.

همزمان با این رویداد تاریخی اما منشی دفتر ثبت اسناد الیس که یک عکاس آماتور بود دست به ثبت تصاویری از این مهاجران زد که اکنون پس از بیش از یکصد سال به عنوان سندی تاریخی از مهاجران اولیه امریکا شناخته می شود. “آگوستوس شرمن” برای عکاسی از مهاجران آنها را با لباس‌های محلی خودشان در مقابل دوربین قرار می داد و پس از عکاسی از آنها اطلاعاتی مختصری از فرد را در پشت عکس یادداشت می کرد.   

او در سال ۱۹۰۷ شماری از عکس هایش را در نشریه نشنال جئوگرافیک به چاپ رساند و بعدها پرتره‌هایش را روی دیوار اداره کل خدمات مهاجرتی فدرال در منهتن آویخت. مجموعه با ارزش شرمن سال‌ها بعد به کتابخانه مرکزی نیویورک منتقل و در موزه آن نگهداری شد. به تازگی شماری از عکس های این مجموعه توسط نرم افزارهای پیشرفته رنگی شده که جلوه تازه‌ای به آنها بخشیده است.

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
مهاجر زن نروژی با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
مرد مهاجر الجزایری با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
مهاجر رومانیایی در حال نواختن فلوت

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره ای از مرد مهاجر دانمارکی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
مهاجر زن هلندی با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره کشیش ارتودکس یونانی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره ای از یک سرباز آلبانیایی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره مرد باواریایی با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره زن بومی جزیره “گوادلوپ”

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره جوان هندو با لباس و آرایش محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره زن ایتالیایی با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
چوپان رومانیایی با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره یک سرباز قزاق

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره یک زن “روتانیایی” با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره دختر جوان اهل “آلزاس” با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره زن اهل “لاپلاند” در سوئد با لباس محلی

 

فرادید

 
مورخان معتقداند بیش از ۴۰ درصد از امریکایی‌ها اگر به دنبال اصل و نسب خود بگردند سر از جزیره “الیس” در خواهند آورد چرا که در سال ۱۸۹۲ میلادی، میلیون ها مهاجری که برای زندگی عازم این قاره می شدند می بایست از این نقطه وارد امریکا می شدند. گفته می شود بیش از ۱۲ میلیون مهاجر از همین طریق وارد امریکا شدند.

گرچه امریکا در ابتدا دروازه های این جزیره را به روی همه مهاجران گشوده بود اما با وقوع جنگ جهانی اول ملاحظات نژادی برای صدور مجوز ورود به امریکا وضع شد و بسیاری با برچسب “رادیکال بیگانه” به دلیل تابعیت کشوری خاص یا نداشتن توان جسمی، بی سوادی، معلولیت و بیماری نتوانستند از دروازه “الیس” عبور کنند.

همزمان با این رویداد تاریخی اما منشی دفتر ثبت اسناد الیس که یک عکاس آماتور بود دست به ثبت تصاویری از این مهاجران زد که اکنون پس از بیش از یکصد سال به عنوان سندی تاریخی از مهاجران اولیه امریکا شناخته می شود. “آگوستوس شرمن” برای عکاسی از مهاجران آنها را با لباس‌های محلی خودشان در مقابل دوربین قرار می داد و پس از عکاسی از آنها اطلاعاتی مختصری از فرد را در پشت عکس یادداشت می کرد.   

او در سال ۱۹۰۷ شماری از عکس هایش را در نشریه نشنال جئوگرافیک به چاپ رساند و بعدها پرتره‌هایش را روی دیوار اداره کل خدمات مهاجرتی فدرال در منهتن آویخت. مجموعه با ارزش شرمن سال‌ها بعد به کتابخانه مرکزی نیویورک منتقل و در موزه آن نگهداری شد. به تازگی شماری از عکس های این مجموعه توسط نرم افزارهای پیشرفته رنگی شده که جلوه تازه‌ای به آنها بخشیده است.

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
مهاجر زن نروژی با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
مرد مهاجر الجزایری با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
مهاجر رومانیایی در حال نواختن فلوت

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره ای از مرد مهاجر دانمارکی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
مهاجر زن هلندی با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره کشیش ارتودکس یونانی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره ای از یک سرباز آلبانیایی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره مرد باواریایی با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره زن بومی جزیره “گوادلوپ”

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره جوان هندو با لباس و آرایش محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره زن ایتالیایی با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
چوپان رومانیایی با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره یک سرباز قزاق

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره یک زن “روتانیایی” با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره دختر جوان اهل “آلزاس” با لباس محلی

پدر و مادران امریکایی‌ها چه‌شکلی بودند؟
پرتره زن اهل “لاپلاند” در سوئد با لباس محلی

منبع : tabnakbato.ir

مجله