ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

یهودیان افراطی ارتدوکس در سرزمین‌های اشغالی در آستانه یوم کیپور که به معنای روز بخشایش گناهان است آیین کپاروت را برگزار کردند.

در این آیین فرد یک مرغ زنده و یک مقداری سکه را در دور سر فرد دیگری سه بار می‌چرخاند و به صورت سمبولیک گناهان فرد را به مرغ و یا کیسه سکه منتقل می‌کند. مرغ سپس کشته شده و به فقیران داده می‌شود.

 پاک کردن گناهان با مرغ

 پاک کردن گناهان با مرغ
 
  پاک کردن گناهان با مرغ
 
  پاک کردن گناهان با مرغ
 
پاک کردن گناهان با مرغ
 
پاک کردن گناهان با مرغ
 
پاک کردن گناهان با مرغ  
صراط

منبع : tabnakbato.ir

مجله