ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

آثار هنری تام اکرت از نزدیک و با دقت نگاه کنید چون آن چیزی که به نظر می رسند نیستند. در ظاهر پارچه های به زحمت آویخته یا تاشده اما مجسمه هایی هستند که از چوب ساخته شده اند.

 پارچه‌های چوبی

مجسمه هایی که از چوب ساخته شده اند

پارچه‌های چوبی

پارچه‌های چوبی

مجسمه هایی از چوب

 پارچه‌های چوبی

پارچه‌های چوبی

پارچه‌های چوبی

مجسمه هایی از چوب

پارچه‌های چوبی

پارچه‌های چوبی

مجسمه هایی که از چوب ساخته شده اند

 پارچه‌های چوبی

 پارچه‌های چوبی

پارچه‌های چوبی

مجسمه هایی از چوب ساخته شده

مشرق

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,