ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

طبق آمار گمرک در ۳ ماه منتهی به خرداد سال ۹۵, ۲۶۶ تن خانه پیش ساخته صادر شده است.
گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۸۰۰,۸۹۲و ارزش ریالی ۲۴,۲۸۴,۹۶۰,۳۰۸ برای کشور ارز آوری داشته است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(کیلوگرم)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

اندونزی

۴۰۰

۱۲,۱۱۰,۰۰۰

۴۰۰

۱

عراق

۹,۳۷۰

۹۰۸,۰۶۵,۴۴۰

۲۹,۹۸۴

۲

ترکمنستان

۸,۳۷۰

۴۲۷,۳۶۹,۳۲۷

۱۴,۱۰۰

۲

ترکمنستان

۹,۴۷۰

۳۰۶,۳۶۳,۳۷۲

۱۰,۱۰۸

۲

عراق

۱۷۸,۲۰۲

۱۷,۲۸۷,۶۱۱,۹۴۲

۵۷۰,۲۴۸

۲

عراق

۴۸,۸۵۰

۲,۱۳۳,۴۶۸,۵۳۷

۷۰,۴۱۵

۳

ترکمنستان

۱,۳۴۴

۴۲۸,۲۱۷,۰۰۰

۱۴,۱۰۰

۳

عراق

۶,۶۵۰

۲,۴۴۲,۸۷۱,۶۹۰

۸۰,۴۳۷

۳

عراق

۳,۷۰۰

۳۳۸,۸۸۳,۰۰۰

۱۱,۱۰۰

باشگاه خبرنگاران

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,