ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

شادی احمدی همسر امین حاج محمدی در جدیدترین پست خود در اینستاگرام نوشت: به خدا گفتم از بازی آدمهایت خسته شدم. چرا مرا از خاک آفریدی؟ چرا از آتش نیستم؟ تا هر که قصد داشت مرا بازی دهد بسوزانم.

خدا گفت: تو را از خاک آفریدم تا بسازی! نه بسوزانی! از خاک آفریدم تا اگر آتشت زدند، باز هم زندگی کنی و پخته تر شوی و برخیزی..سر برآوری..

 واکنش جالب همسر بازیکن استقلال به انتقادات

کاپ

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,