ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

آناناس بومی ناحیه گرمسیری قاره آمریکا بوده و خاستگاه آن جنوب برزیل و پاراگوئه است. این میوه در داخل کشور به صورت محدود تولید می شود و بر همین اساس ورود آناناس به داخل کشور مجاز است. 

 
به گفته کارشناسان به دلیل شرایط خاص آب و هوایی تولید آناناس و به دلیل کمبود این شرایط  آب و هوایی در داخل کشور  ورود این میوه از کشورهای دیگر مانعی ندارد.
 
بر اساس آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵, ۳ هزارو ۷۸۸ تن  آناناس وارد کشور شده است.
 
گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۳,۵۱۱,۲۸۸ و ارزش ریالی ۱۰۶,۶۶۱,۶۹۷,۰۸۶ بوده است.
 
 

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

امارات متحده عربی

۲۵۸,۰۰۰

۸,۵۸۴,۴۸۸,۰۰۰

۲۸۳,۸۰۰

۱

فیلیپین

۴۴۸,۸۰۰

۱۲,۲۳۱,۸۵۸,۸۸۸

۴۰۴,۱۳۰

۱

فیلیپین

۴۲۹,۰۰۰

۱۱,۹۸۲,۸۸۶,۵۰۰

۳۹۶,۱۵۰

۱

مالزی

۵۷,۶۵۲

۱,۵۵۴,۹۰۰,۶۳۴

۵۱,۳۹۲

۲

چین

۶۳,۹۸۰

۱,۵۷۱,۶۶۰,۳۸۳

۵۱,۸۲۳

۲

امارات متحده عربی

۲۱۶,۰۰۰

۷,۲۰۴,۳۲۲,۴۰۰

۲۳۷,۶۰۰

۲

تایلند

۱۷,۰۱۰

۷۷۳,۰۰۲,۴۴۰

۲۵,۵۱۵

۲

فیلیپین

۴۰۸,۳۰۰

۱۱,۱۷۳,۶۷۵,۴۸۲

۳۶۸,۵۸۰

۲

فیلیپین

۱۶,۵۲۴

۵۵۱,۶۲۳,۴۲۴

۱۸,۱۷۶

۲

فیلیپین

۳۸۰,۱۶۰

۹,۹۴۵,۵۱۷,۰۱۴

۳۲۸,۰۵۰

۲

مالزی

۱۳۰,۷۵۲

۳,۳۲۴,۸۹۸,۹۲۸

۱۰۹,۶۵۸

۲

هند

۱۶,۰۰۵

۴۱۲,۱۷۷,۰۸۰

۱۳,۶۰۵

۳

امارات متحده عربی

۶۶,۰۰۰

۲,۲۰۹,۸۷۱,۴۰۰

۷۲,۶۰۰

۳

فیلیپین

۳۹۳,۹۶۲

۱۰,۶۰۲,۵۴۱,۸۷۴

۳۴۸,۳۰۸

۳

فیلیپین

۱۷۴,۰۰۰

۴,۷۳۳,۹۲۸,۹۰۰

۱۵۵,۴۰۰

۳

مالزی

۵۵,۸۴۶

۱,۴۰۴,۹۸۲,۰۰۴

۴۶,۱۷۸

۳

مالزی

۲۰,۶۷۵

۵۳۵,۶۵۵,۵۲۰

۱۷,۵۷۴

۴

چین

۶۲,۰۲۲

۱,۶۱۳,۷۷۱,۱۳۵

۵۲,۷۱۹

۴

فیلیپین

۲۵۱,۸۲۰

۶,۹۸۰,۴۵۶,۱۳۰

۲۲۷,۵۶۲

۴

فیلیپین

۲۱,۲۱۰

۷۱۸,۶۶۹,۳۹۰

۲۳,۳۴۱

۴

فیلیپین

۲۰۴,۰۰۰

۶,۰۴۱,۳۲۸,۳۰۰

۱۹۷,۴۰۰

۴

مالزی

۹۷,۱۰۳

۲,۵۰۹,۴۸۱,۲۶۰

۸۱,۷۲۷

 

 

شریان نیوز

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,