ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

بیشتر آثار «NeSpoon» چاپ تورهای سنتی ساخته شده با گل یا رنگ روی دیوارهای شهر است. زیرا در تور نوعی ظرافت و زیبایی وجود دارد که عمیقا در هر فرهنگی جای دارد.

در هر طرح توری می توان، تقارن، نظم و هماهنگی را یافت و این همان چیزی است که انسان به طور طبیعی دنبالش می کند.

او حدود 7 سال است که طرح های توری را روی خیابان های نقاط مختلف دنیا پیاده می کند. فرآیندی که نیاز به صبر و دقت زیادی دارد.

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,