ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

همه گیری زیکا تا سه سال دیگر به اتمام خواهد رسید

اخبارپزشکی,خبرهای پزشکی,خودرو

مدل های ارائه شده توسط دانشمندان کالج سلطنتی انگلستان حاکی از آن هستند که همه گیر شدن ویروس زیکا در بخش هایی از آمریکای لاتین به احتمال فراوان در طول بازه زمانی 3 ساله به صورت خودکار از شرایط فعلی دور شده و رفع خواهد شد.

سیناپرس- گزارش جدیدی که به تازگی در زمینه مشکل همه گیر زیکا منتشر شده است، سرانجام اخباری خوش را درباره این بیماری به جهان ارائه داده است. بر اساس این گزارش، روند همه گیری زیکا در بازه زمانی بین دو تا 3 سال به پایان خواهد رسید. هم چنین موج بعدی همه گیری این بیماری به احتمال فراوان حداقل ده سال پس از آن آغاز خواهد شد.

دانشمندان اعلام کرده اند که همه گیری زیکا در بازه زمانی سه ساله متوقف خواهد شد نیز این است که این ویروس نمی تواند یک نفر را دوبار به خود مبتلا کند و به همین دلیل نیز پس از مدتی میزبانان بسیار اندکی برای این ویروس باقی خواهند ماند و افراد مبتلا شده یا جان خود را از دست داده و یا در برابر این بیماری مصون خواهند بود.

با این وجود جنبه منفی این خبر این است که ویروس زیکا به صورت کامل از جهان محو نخواهد شد ولی بر اساس پیش بینی های انجام شده توسط دانشمندان، این بیماری همه گیر می تواند در بازه زمانی ده ساله یاد شده، تنها در سطحی اندک و محدود مشاهده شود.

از جمله مهم ترین بخش های این گزارش این است که دانشمندان اشاره کرده اند که این بیماری به واسطه کمبود فناوری در دنیای امروزی، هنوز برای انسان قابل کنترل نیست. علت این که دانشمندان اعلام کرده اند که همه گیری زیکا در بازه زمانی سه ساله متوقف خواهد شد نیز این است که این ویروس نمی تواند یک نفر را دوبار به خود مبتلا کند و به همین دلیل نیز پس از مدتی میزبانان بسیار اندکی برای این ویروس باقی خواهند ماند و افراد مبتلا شده یا جان خود را از دست داده و یا در برابر این بیماری مصون خواهند بود.

برای این تحقیقات، تیمی پژوهشی به رهبری دانشمندی به نام نیل فرگوسن به سراغ بررسی اطلاعات مربوط به همه گیری زیکا در آمریکای لاتین رفته اند و در کنار آن نیز به بررسی موارد ویروسی مشابه با زیکا، مثل ویروس دنگی دست زده اند و از طریق محاسبات ریاضی به زمان اشباع این ویروس دست پیدا کرده اند.

 

 

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,