ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

“لیزا کریستین” یک عکاس آمریکایی است که به بیش از ۱۰۰ کشور در ۶ قاره سفر کرده و مجموعه زیبایی از هماهنگی فرهنگی ساکنان یک سرزمین با محل زندگی شان ثبت کرده است.

 در این تصاویر هارمونی میان فرهنگ ،پوشش ،فعالیت روزانه با محل زندگی را از “فز” تا “تانزانیا” ،از “چین” تا “تیمبوکتو” می توان دید.

هدف اصلی کریستین،یادآوری کرامت انسانی در بینندگان بوده و این تصاویر قرار است مهربانی را دوباره طنین انداز کند.

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

هارمونی انسان و دنیا در 20 عکس تماشایی

منبع: توریسم آنلاین

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,