ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

  پرواز تهران – بیروت شرکت ایران ایر به دلیل نقص فنی در بخش برق به فرودگاه امام – تهران برگشت.

یکی از مسافران این پرواز در گفتگو با خبرنگار عصرایران با اعلام این موضوع توضیح داد:  35  دقیقه بعد از آغاز پرواز از فرودگاه امام، برق بخش هایی از هواپیما از جمله بخش مسافران قطع می شود. به همین دلیل هواپیما از مسیر بیروت به تهران برگشت.

وی افزود:  هواپیما بعد از بازگشت به تهران، بیش از ۲ ساعت برای تعمیرات متوقف است و به مسافران اجازه خروج داده نشد.

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,