ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

نشریه «یالثارات» به اتهام توهین به رییس جمهور مجرم شناخته شد

  اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی ,یالثارات

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: هفته نامه «یالثارات» به اتهام توهین به رئیس جمهور مجرم شناخته شد.

  به گزارش باشگاه خبر نگاران ؛علی اکبر کساییان گفت: هفته نامه یالثارات به اتهام توهین به رییس جمهور با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه مطبوعات استان تهران متهم را مستحق تخفیف دانست. 

 

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: این هفته نامه به اتهام توهین به معاون رئیس جمهور در امور زنان، توهین به اشخاص و مسئولان و نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته نشد.

 

وی درباره رسیدگی به پرونده هفته نامه صدا نیز گفت: همچنین این نشریه به اتهامات نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به رئیس جمهوری با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هئیت منصفه متهم را مستحق تخفیف ندانست.

 

منبع : بیتوته

مجله