ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور کشور در تیر ماه سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

بر اساس این گزارش، شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در تیر ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۲۷٫۸ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱٫۶ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶٫۵ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۶٫۱) افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹٫۰ درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماه ۱۳۹۵ (۹٫۵) کاهش یافته است.

۲- شاخص گروه عمده »خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»‌در این ماه به رقم ۲۶۷٫۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۲٫۶ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۴٫۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲٫۸ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها»‌ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶٫۹ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها،‌آشامیدنی‌ها و دخانیات»‌ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶٫۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماهم  ۱۳۹۵(۷٫۵) کاهش داشته است.

۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»‌ در تیر ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۱۴٫۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۱٫۲ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوارکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۷ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۹٫۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۵ (۱۰٫۴) کاهش یافته است.

شاخص قیمت شهری

دوره‌زمانی شاخص کل خوراکی‌ها،‌آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیر خوراکی و خدمات
خرداد ۱۳۹۵ ۲۲۴٫۰ ۲۶۰٫۱ ۲۱۱٫۸
تیر۱۳۹۵ ۲۲۷٫۸ ۲۶۷٫۰ ۲۱۴٫۴

درصد تغییر ماهانه شاخص

دوره‌های زمانی شاخص کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و خدمات
خرداد ۱۳۹۵ ۰٫۵ ۱٫۰ ۰٫۳
تیر ۱۳۹۵ ۱٫۶ ۲٫۶ ۱٫۲

تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل

دوره‌های زمانی شاخص کل خوراکی‌ها،‌آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و خدمات
خرداد ۱۳۹۵ ۶٫۱ ۴٫۲ ۶٫۹
تیر ۱۳۹۵ ۶٫۵ ۶٫۱ ۶٫۷

تورم ۱۲ ماهه شاخص

دوره‌های زمانی شاخص کل خوراکی‌ها،‌آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و خدمات
خرداد ۱۳۹۵ ۹٫۵ ۷٫۵ ۱۰٫۴
تیر ۱۳۹۵ ۹٫۰ ۶٫۹ ۹٫۹

انتهای پیام/ب

 

 

 

http://fna.ir/E5BJKQ

اخبار

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,