ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

تعداد زیادی از مردم روستای پروبولینگو در جاوه اندونزی سالانه در مراسم آیینی ویژه ای به منظور خواباندن و مهار نیروی آتشفشان و گدازه ها، نذرهای خود را که شامل پول و خوراکی می شوند به دهانه این آتشفشان پرتاب می کنند و عده ای تهیدست نیز در پایین کوه خوراکی های سرازیر شده در دامنه کوه را جمع آوری می کنند.


منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,