ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

اولین کارت سبز تاریخ فوتبال

اجرای استفاده از کارت سبز در لیگ دوی ایتالیا به طور رسمی شروع به فعالیت کرد.کریستین گانالو، مهاجم ویچنزا در جریان بازی تیمش مقابل «انتلا» داور را متوجه تصمیم اشتباهش در اعلام کرنر به نفع تیم او کرد و گفت که توپ با برخورد به بازیکن تیم انتلا به بیرون نرفته است.

کارت سبز

اولین کارت سبز در ایتالیا 

این اقدام جوانمردانه باعث داور کارت سبز را مقابل دیدگان او بگیرد و به این ترتیب اولین کارت سبز تاریخ فوتبال به نشانه تشویق بازیکن نشان داده شد

یک داور ایتالیایی دیروز در سری بی برای نخستین بار در تاریخ از کارت سبز استفاده کرد.کریستین گالانو از وینچزا نیز به نخستین بازیکنی تبدیل شد که به خاطر بازی جوانمردانه کارت سبز گرفته است.

نخستین بازیکن تاریخ که کارت سبز گرفت

منبع : namnak.com

مجله