ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

نخستین بارش برف پاییزی، ارتفاعات شهرستان چالدران را سفید کرد.

این بارش دیشب به صورت باران در این شهرستان شروع  شد و به مدت ۱ ساعت بطول انجامید که در ارتفاعات شهرستان چالدران تبدیل به برف و باعث سفیدی ارتفاعات این شهرستان شد.

سردی هوا مردم این شهرستان را وادار به استفاده از وسایل گرمازا از جمله روشن کردن بخاری ها و استفاده از لباس گرم کرد.

منبع: شبکه خبر

منبع : tabnakbato.ir

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , ,