ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

نبود سرپوش مناسب روی چاه باعث شد تا پس از لغزش پای مادر، نوزاد از آغوش او به داخل چاه بیفتد.

مأموران آتش نشانی با حضور به موقع خود در کمال ناباوری توانستند نوزاد را زنده از چاه بیرون آورند.

این حادثه در کشور تاجیکستان رخ داد.
 
 
نجات معجزه آسای نوزاد بعد از افتادن در چاه + عکس
 
نجات معجزه آسای نوزاد بعد از افتادن در چاه + عکس
 

 

فارس

منبع : tabnakbato.ir

مجله