ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

حضور به موقع ماموران مانع از خودکشی در مترو طرشت شد

ساعت٢١ شب گذشته در ایستگاه طرشت مسافری حدودا ٢٧ ساله به علت عبور از خط زرد لبه سکو و عدم توجه به تذکرات متصدی وارد حریم ریلی شد و قصد پرتاب خود به محوطه عبور قطار را داشت که دخالت به موقع مسئول سکو مانع از اقدام وی شد.
این مسافر که تعادل روحی نداشت تحویل ماموران انتظامی شد.

نجات جوان ۲۷ ساله از خودکشی در مترو طرشت

منبع : namnak.com

مجله