ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

فوت پادشاه تایلند پیراهن مشکی را به بازار سیاه برد

به دنبال فوت پادشاه تایلند، پیراهن مشکی در این کشور با کمبود مواجه شد. مردم تایلند که با شنیدن خبر فوت پادشاه کشورشان در حزن و اندوه فراوانی فرو رفتند قرار است یک ماه برای وی عزاداری کنند و لباس سیاه بپوشند. همین موضوع باعث ایجاد بازار سیاه و افزایش چند برابری قیمت لباس سیاه در این کشور شود.

پیراهن مشکی در تایلند

پیراهن مشکی در تایلند نایاب شد

وزارت بازرگانی تایلند از تولیدکنندگان مصرانه خواست لباس مشکی بیشتری تولید کنند. این وزارتخانه همچنین سوءاستفاده کنندگان را به زندان و پرداخت جریمه نقدی تهدید کرد. سخنگوی نخست وزیر این کشور نیز گفت به منظور کنترل قیمت، گروه هایی را برای سرکشی به بازار اعزام می کند. تایلندی ها معمولاً در مراسم عزاداری لباس مشکی به تن می کنند مگر در موارد خاصی که حالت نمادین دارد و لباس سفید مرسوم است.

پیراهن مشکی در تایلند

در پی درگذشت پادشاه تایلند پیراهن مشکی در این کشور نایاب شد

پادشاه تایلند روز پنجشنبه در سن ۸۸ سالگی و پس از ۷۰ سال حکومت فوت کرد.

پیراهن مشکی در تایلند

پیراهن مشکی در تایلند نایاب شد

نایاب شدن پیراهن مشکی در تایلند + تصاویر

منبع : namnak.com

مجله