ترفندهای رایانه

مرجع محتوای کاربردی پارسی

محل اقامت ورزشکاران در دهکده المپیک

بعد از آن همه انتقاد از لباس المپیکی ها حالا میرسیم به شرایط نامناسب ورزشکاران در دهکده المپیک ریو که از نظر امکانات افتضاح است و ورزشکاران هم راضی نیستند.

امکانات موجود در دهکده ورزشکاران المپیک ریو نسبت به المپیک های قبلی از استاندارد پایین تری برخوردار است.

کاروان ایران با ۶۳ ورزشکار در رقابت های المپیک ریودوژانیرو حاضر خواهد بود که تعدادی از ورزشکاران در دهکده بازیها مستقر شده اند.

تصاویری که در ادامه می بینید محل اسکان ورزشکاران ایران و دهکده بازی های المپیک را نشان می دهد. آن طور که پیداست و به گفته برخی از ورزشکاران ایرانی امکانات محل اسکان ورزشکاران در حد المپیک نیست و آنها توقع فضای بهتری را داشته اند.

ورزشکاران ایرانی که تجربه حضور در المپیک های دیگر را داشته اند در گفت گو از شرایط دهکده ابراز نارضایتی کردند و محل اسکان المپیک های قبل را بهتر می دانند.

دهکده المپیک

دهکده المپیک ریو

اقامتگاه ورزشکاران در دهکده المپیک ریو

تصاویری از دهکده المپیک ریو

رونمایی از دهکده المپیک ریو

اقامتگاه ورزشکاران در دهکده المپیک

وضعیت المپیکی ها

محل اقامت ورزشکاران

امکانات افتضاح دهکده المپیک ریو

امکانات ورزشکاران در دهکده المپیک

المپیک ریو

امکانات افتضاح ورزشکاران در دهکده المپیک

نارضایتی ورزشکاران از امکانات دهکده المپیک ریو

منبع : namnak.com

مجله

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,